Wij staan voor u klaar  0314 - 399 088

Eigen levering + montage
2500m² Showroom
Gratis 3D-tekening op maat
Nederland en België

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze volledige website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Beheer

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Multi Ratio BV. Onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Multi Ratio BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie en het gebruik hiervan.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie welke afkomstig is van derden. Multi Ratio BV kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische stoornissen, waardoor de pagina's op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

Alle genoemde percentages, kosten en prijzen zijn onder voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

2. Gegevens van bezoekers

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

3. Cookies

Multi Ratio BV maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Bekijkt u hier onze complete cookieverklaring.

4. Vragen

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, de aangeboden producten of de website horen wij dit uiteraard graag. De contactgegevens staan vermeld op de contactpagina van deze website. Alle vragen worden discreet en adequaat via het gewenste communicatiekanaal beantwoord.

5. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Multi Ratio BV worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de site van Multi Ratio BV wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.